Oceaneering uke 3

Seabrokers Eiendom følger utviklingen av byggeprosessen for Oceaneerings nye hovedkvarter uke 3. Trykk på bildet for flere bilder.

Bygg A, Betongelementer i 4. etasje del 1 er ferdig. Montasje av hulldekker over 4. etasje er 98% ferdig. Montasje av betongelementer for del 2 startet sist uke. På bilde ser vi begynnelsen på heis- og trappesjakt, samt ytre fasadeelementer mot nord. Disse elementene er i slipt betong. I tillegg har vi startet vindusmontasje i øst og vest, samt inne i atriet.

Bygg B, Alt stål er ferdig montert (utenom siste del i B1 og B2 mot sykkelparkering). Montasje av takplater ferdig på B9, og pågår over B4. Veggelementer langs akse 1 (mot bygg C) og mellom B3/B4 er ferdig montert.

Bygg C, Kjellervegg mot sør er støpt. Deler av kjellervegg mot bygg B støpes i dag. Alle fundamenter frem til akse CO er støpt.

Bygg C, Utgraving er ferdig (kun nedkjøring gjenstår). Siste del av stålkjernepeling pågår. Bunnledning ok.