Oceaneering uke 24

Seabrokers Eiendom følger utviklingen av byggeprosessen for Oceaneerings nye hovedkvarter uke 24. Trykk på bildet for flere bilder.

Bilde 1: Bygg A, Inngangspartiet er ferdig glasset.

Bilde 2: Bygg A, fasade mot øst. Arbeid pågår i balkong mellom 3. og 4. etasje.

Bilde 3: Bygg A, korridor i 4. etasje med monterte glassfronter til cellekontorene.

Bilde 4: Bygg A, gangbro over atriet i 4. etasje.

Bilde 5: Bygg A, atriet med glasstak og ferdig isolerte klimavegger.

Bilde 6: Bygg B, montasje av porter har startet. Her er porten i B4. Montasje av traverskraner har startet i B5 og B6.

Bilde 7: Bygg B, fasade mot øst med mellombygg A2.

Bilde 8: Bygg C, fasaden mot vest blir lenger for hver dag. Midt på bildet ser man dørene montert inn til trafo-rommene.

Bilde 9: Bygg C, montasje av hulldekker i varemottaket.

Bilde 10: Bygg C, ferdig støpt nedkjøringsrampe til parkeringskjeller.

Se forrige ukers oppdatering