Oceaneering uke 20

Seabrokers Eiendom følger utviklingen av byggeprosessen for Oceaneerings nye hovedkvarter uke 20. Trykk på bildet for flere bilder.

Bilde 1: I bygg A pågår innredningsarbeid, teknisk arbeid, og montasje av atriumstaket.

Bilde 2: Bygg C, montasje av betongelementer. Nord på tomten pågår nedrigging av tårnkran.

Bilde 3: Bygg C, Istøp av hulldekker pågår på dekket i 2. etasje. Stål i transportkorridor BC er montert frem til akse CI

Bilde 4: Bygg C, gulv og ringmur er ferdig støpt frem til akse CB.

Bilde 5: Bygg C vokser frem. Fra dette perspektivet ser man også atriumstaket over bygg A.

Bilde 6: Bygg C, takparkering.

Bilde 7: Bygg C, nedkjøringsrampe til kjeller fundamenteres.

Bilde 8: Bygg A,  Tette felt i atriumstaket er på plass. Glassing starter tirsdag 20. mai.