Oceaneering uke 17

Seabrokers Eiendom følger utviklingen av byggeprosessen for Oceaneerings nye hovedkvarter uke 17. Trykk på bildet for flere bilde

Bilde 1-2: I bygg A pågår tekniske arbeider og innredningsarbeider for fullt. Onsdag ble de tre gangbroene i atriet heist på plass.

Bilde 3: A2 armeres ferdig i begynnelsen av uke 18 og støpes etter planen 30. april.

Bilde 4-5: Montasjen av bygg C skrider frem. Fremst i bildet viser to av tre traforom. Øverste parkeringsetasje (taket) ble støpt fredag.

Bilde 6-7: Dekke over kjeller t.o.m. akse CI ferdig støpt. Alle resterende søyler i kjelleretasjen ble montert fredag etter bildet ble tatt.

Bilde 8-10: Stål i transportkorridor BC er montert frem til akse CK. Montering av hulldekker i 3. etasje i transportkorridor pågår.