Oceaneering uke 15

Seabrokers Eiendom følger utviklingen av byggeprosessen for Oceaneerings nye hovedkvarter uke 15. Trykk på bildet for flere bilde

Bilde 1: Bygg A. Stillas i inngangspartiet er nå demontert. Taktekkingsarbeid er ferdig. Siste del gjenopptas når glasstak er på plass. Tekking av terrasse 5. etasje ferdig. Himlingsarbeid startet i 4. etasje. Plassbygde vegger ferdig 4. + 3. etasje del 1. Maler ferdig 4. + 3. etasje del 1. Tynnpuss ok del 1 og del 2 (minus kjøkken). Rør og ventilasjon ferdig 4. + 3. etasje del 1. Elektro ferdig 4. etasje del 1. A2 armeres uke 17.

Bilde 2-4: Bygg C. Dekke over kjeller lagt og påstøpt frem til akse CI. Veggelementer monteres fortløpende. Montering av dekke for 3. etasje frem til akse CR pågår. Dekke i BC støpt frem til akse CK.

Bilde 5: Kjellervegg i akse CE støpt.

Bilde 6: Stålmontasje i transportkorridor BC ok frem til akse CK. Montasje av hulldekker i 3. etasje i transportkorridor pågår. 3. etasje B1 ferdig støpt.