Oceaneering uke 14

Seabrokers Eiendom følger utviklingen av byggeprosessen for Oceaneerings nye hovedkvarter uke 14. Trykk på bildet for flere bilder.

Bilde 1: I bygg A fortsetter utvendig arbeid med fasadekasetter og taktekking. Innvendig pågår teknisk arbeid i alle etasjer i del 1. Maler har startet i 4. etasje del 1. Ventilasjonsarbeid har startet i del 2.

Bilde 2: Elementmontasjen i bygg C skrider fremover.

Bilde 3 og 4: Dekke over kjeller er ferdig støpt til akse CK. Kjellergulv helt frem til akse CE ble støpt torsdag. Forskaling og støping av kjellervegger pågår.

Bilde 5: Hulldekke i B1 ferdig lagt.

Bilde 6: Takutstikk langs østfasade bygg B.

Bilde 7: Stålmontasje i transportkorridor BC pågår. Tilbakefylling, forskaling og armering av dekke i BC pågår.

Bilde 8: Alle fundamenter i A2 er ferdig støpt. Legging av bunnledning og trekkerør starter mandag.

Bilde 9: Atriet i bygg A. Klar for innheising av 3 stk gangbroer like over påske.