Oceaneering uke 12

Seabrokers Eiendom følger utviklingen av byggeprosessen for Oceaneerings nye hovedkvarter uke 12. Trykk på bildet for flere bilder.

Bilde 1: Montasjen av betongelementer har kommet til 5. etasje. I løpet av uke 13 blir siste hulldekke samt gesimselement over 5. etasje montert. Montering av fasadekassetter pågår på sørfasaden. Demontering av stillas i hovedinngangspartiet starter uke 13.

Bilde 2: I bygg C kan man nå se betongelementene som er montert over pallelageret i sørøst. Dette utgjør total høyde på bygget.

Bilde 3: Området mellom bygg C og hall B1-B2 er ferdig forskalt og armert, og klar for støping.

Bilde 4 og 5: Montering og armering av dekkeelementer over kjeller i bygg C pågår. På bildet har man kommet frem til akse CJ.

Bilde 6: Klargjøring av støp av kjellergulv frem til akse CH pågår.