Seabrokers Gullrekke får omtale

"Gullrekken" får hederlig omtale i en flott artikkel i Aftenbladet. Les artikkelen her.

Gullrekken Statoil, GDF Suez, Aibel og ENI og 3000 selskaper med hovedkontor på Forus skaper en femtedel av samlede norske verdier (19 prosent) og tar hånd om halvparten av statsbudsjettets utgifter, ifølge en analyse. Tilsammen omsetter de for mer enn 1000 milliarder kroner.

Nybyggene til eiendomsgiganten Seabrokers ligger pent på rekke som små olje- og gass-gullgruver langs Vestre Svanholmen på Forus. Statoil, GDF Suez, Aibel og ENI bidrar sterkt til totalomsetningen for selskaper med hovedkontor på Forus, som ifølge IRIS (International Research Institute of Stavanger), har passert ubegripelige 1100 milliarder norske kroner. – Det er et voldsomt tall, sier prosjektleder Atle Blomgren ved IRIS. Han har laget rapporten “This is a billion-dollar country” for Greater Stavanger.

Norge skapes på Forus
For best mulig å illustrere hvor stor verdiskapningen på Forus er, sammenligner han med den totale verdiskapningen i Norge. Vel 3000 selskaper med hovedkontor på Forus tar hånd om:

  • 19 prosent av samlet norsk verdiskapning.
  • 14 prosent av Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet.
  • 49 prosent av statsbudsjettets utgifter.

– Vi har problemer med å ta inn over oss hvor store tallene er. Kan dette være rett? Det var det første jeg tenkte, innrømmer administrerende direktør Stein Racin Grødem i Forus Næringspark. Han forsikrer at tallene er kvalitetssikret med SSB og andre eksperter. – For å vise hvor store tallene er, kan vi sammenligne med statsbudsjettet som også er på vel 1000 milliarder kroner. I mer konkrete verdier tilsvarer det 350 operabygg til fire milliarder stykke eller 833 nye Stavanger Konserthus, sier Grødem.

Nesten 40.000 i jobb
Forus-området strekker seg over kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. IRIS har inkludert Lura i Forus-området i sin rapport.I juni var antall ansatte på Forus 38.260. Halvparten er direkte sysselsatt i olje- og gassnæringen. Veksten i antall ansatte har vært på drøy åtte prosent på halvannet år. Igjen er Statoil i en klasse for seg med rundt 7000 ansatte inkludert innleide og underleverandører. (Se fakta).
De ansatte på Forus utgjør 1,49 prosent av alle sysselsatte i Norge og 2,14 prosent av alle sysselsatte i privat sektor.

“Alt” skapes ikke på Forus
De to begrepene “omsetning” og “verdiskapning” er brukt for å beskrive omfanget av aktiviteten på Forus. Det går et klart skille mellom de to og et selskaps verdiskapning vil alltid være en del av omsetningen, ifølge Atle Blomgren. – Vi må også skille mellom omsetning og verdiskapning som kan sies å forvaltes av hovedkontoret og verdiskapning som faktisk skjer andre steder i landet. Eksempelvis kan ikke produksjonsverdien fra olje- og gassfelt utenfor Nord-Norge legges til Forus, ifølge Blomgren. Hvor stor del av verdiskapningen som faktisk skjer på selve Forus, er en vanskelig øvelse, ifølge rapporten. Men den er beregnet til drøy 40 milliarder kroner. Leverandørindustrien innen olje og gass står for vel 17 milliarder, mens operatørselskapene tar hånd om nesten 10 milliarder kroner av verdiskapningen som skjer på selve Forus. Bygg og anlegg (3 milliarder) og varehandel (2,5 milliarder) følger så.

Best i vest
Det går et skarpt øst/vest-skille hvor hovedtyngden av arbeidsplassene og de klart mest verdiskapende arbeidsplassene ligger på vestsiden av Forus-området. “Dette indikerer at det synes å være rom for både en kraftig utbygging av antall arbeidsplasser, og med en endring av næringsstruktur i Forus øst, også en betydelig økning av samlet verdiskaping i området, ” konkluderer IRIS i sin rapport. – Vi ønsker å få fram betydningen av Forus lokalt og nasjonalt. Forus kan utvikles videre, og da mener jeg hele Forus-området, sier administrerende direktør Stein Racin Grødem i Forus Næringspark.
Han mener bevilgende myndigheter må se hvor viktig Forus er, og bla opp både en og to milliarder kroner for først og fremst å få bygget Bybanen med en arm til Sola. – For framtiden til Forus vil noe av det viktigste være å kople flyplassen sammen med jernbanen og dobbeltsporet, sier Racin Grødem.

Les Artikkelen fra Stavanger Aftenblad her