SEABROKERS EIENDOM SIGNERER NY LEIEAVTALE I VASSBOTNEN 23

HCL Technologies flytter fra Jåttåvågen til Vassbotnen 23

Vassbotnen 23 er nylig omgjort til flerbrukerbygg, og HCL Tecnhologies er første kunde inn i tillegg til Equinor (tidligere Statoil) som har vært i bygget i flere år. HCL Technologies ser store fordeler ved å flytte til Forus, hvor de kommer nærmere kundene, og blir en del av Norges viktigste Næringsområde.
For Seabrokers Eiendom er det en stor glede å se dette fantastiske bygget fylles opp igjen, og vi benytter anledningen til å invitere flere leietakere inn i Vassbotnen 23, som fremdeles har ledige arealer.
HCL Technologies flytter inn i løpet av sommeren, og har leid ca 700 kvadratmeter kontorlokaler i bygget.
Vassbotnen 23 kjennetegnes som svært energivennlig med moderne løsninger og et fantastisk atrium på 1300 kvadratmeter som er selve hjertet i bygget.
Seabrokers er veldig stolte over å trekke stadig flere bedrifter til Forus, som igjen befester sin posisjon som norges viktigste næringsområde.
FLERE NYHETER FRA SEABROKERS EIENDOM