Ønskes næringslivet ut av fylket??

Ragnvald Albretsen og Seabrokers hadde sammen med Norwegian Property torsdag 4 Juli 2 siders annonse i Aftenbladet for å fremme meninger om politikernes "Struping av Forus"

Kommunene rundt Forus har vedtatt å strupe parkeringsmulighetene og øke antall bomstasjoner rundt landets største og mest inntektsbringende næringsklynge. Unnskyldningen er at dette må til for å få penger fra staten til å bygge infrastruktur, i et land som flyter over av penger og som har bortimot verdens dårligste veinett. Selv vil kommunen bygge store parkeringshus, som de vil tvinge næringslivet til å kjøpe seg inn i, om man ønsker parkeringsdekning til sine ansatte. I realiteten vil dette på sikt føre til at næringslivet må se seg om etter andre steder å være.

Er det det vi ønsker? At all inntektsbringende aktivitet skal ut av landet?