BRANNSIKKERHET I PARKERINGSANLEGG

Seabrokers har sprinkleranlegg i alle lukkede parkeringsanlegg

Som utleier av en rekke parkeringsanlegg følger Seabrokers Eiendom naturlig nok tett med på brannhendelsen på Sola Lufthavn, og omstendighetene rundt denne. Vi må ta lærdom av slike hendelser for å minimere risikoen for at noe slikt kan skje i anlegg vi er ansvarlige for.

Det er ennå tidlig å trekke konklusjoner, men uttalelser fra fagpersonell tyder på at omfanget av brannen ville vært svært begrenset dersom parkeringshuset var sprinklet. Det er viktig for oss å understreke at alle Seabrokers Eiendoms lukkede parkeringsanlegg er fullsprinklede.

 

Vårt primære fokus er sikkerhet for personell og verdier i våre bygg.

Skulle det være spørsmål eller bekymringer i lys av hendelsen på Sola, vil vi svært gjerne drøfte disse med våre leietakere.

 

Ring gjerne Rolf Aarthun, daglig leder Seabrokers Eiendom AS på telefon 51 81 54 29 om du har spørsmål.