2 heldige vant iPad

Seabrokers har gjennomført en stor spørreundersøkelse blant ansatte i Seabrokers bygg på Forus, og har fått klare indikasjoner på folks transportvaner. Vi trakk ut 2 tilfeldige blant de som svarte, som begge vant hver sin iPad.

Med mye skriverier i aviser og i media vedr. kø og parkeringsbegrensninger ønsket vi å høre med de som faktisk jobber på Forus, for å få et mer nyansert bilde på hvordan folks transportvaner er. Nærmere 200  svarte, og Seabrokers har nå dannet seg et forholdsvis nøyaktig bilde av hvordan ansatte som jobber i Seabrokers næringseiendommer kommer seg til og fra arbeid, hvor lang tid de bruker i forhold til hvor de bor og hvordan de tenker på fremtidige alternative transportmåter. Vi tar med oss de gode resultatene i vårt arbeid med å videreutvikle Forus som hovedområdet for norsk oljeindustri