Forus, Felt B

Fortsatt har vi spennende muligheter i Vestre Svanholmen. Tomten på hjørnet Forusbeen/Løwenstrasse har en vid formålsregulering og tilstrekkelig areal for de fleste.

Høyprofilert tomt, like ved Golfbanen, og nær hovedvei, midt i smørøyet på Forus

  • Regulering: Kontor/ forretning/ industri
  • Ledig tomt: 30 000 m². Kan deles i mindre enheter
  • Attraktivt område på den nye delen  av Forus Vest
  • God trafikkavvikling
Se flere muligheter fra Seabrokers eiendom: