Miljø

Seabrokers Eiendom er blant de første medlemmene i Norwegian Green Building Council, og har i lang tid hatt høyt fokus på energibesparende Næringsbygg med veldig godt arbeidsmiljø.

Vestre Svanholmen 14 og Vassbotnen 23 er frontet av Enova og fagpresse som forbildebygg og gode eksempler på energibesparende bygg. Et gjennomsnittlig norsk kontorbygg bruker ca. 250 kWh/år pr m², mens Vestre Svanholmen 14 (Aibelbygget) krever til sammenligning kun 108 kWh. Energibesparelse gir leietaker en økonomisk gevinst, miljøgevinst og  omdømmegevinst. Seabrokers Eiendom har opparbeidet seg solid erfaring i å bygge energibesparende Næringsbygg med hensyn til leietaker og arbeidsmiljø.

SJEKK UT VÅRE BYGG SOM BLIR BRUKT SOM FORBILDEBYGG AV ENOVA